Chirurgia Ogólna

 

MateRegen Gel

MateRegen® Gel jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego. Żel ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. MateRegen® Gel jest stosowany jako degradowalna i fragmentaryczna bariera adhezyjna w celu zapobiegania lub zmniejszenia ilości tworzących się zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze wewnątrzmacicznym.

Zastosowanie:

– wskazany do stosowania u pacjentów po chirurgii histeroskopowej jako bariera zapobiegająca lub zmniejszająca ilość tworzących się zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze wewnątrzmacicznym,

– po zabiegach uwalniania zrostów wewnątrzmacicznych, aby zapobiec ich ponownemu wytworzeniu.

Zalety:

– wypełnia jamę wewnątrzmaciczną, po wykonanym zabiegu, utrzymując oddzielone od siebie powierzchnie błony śluzowej i działa jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,

– ułatwia regenerację błony śluzowej.

HyaRegen Gel

HyaRegen® Gel  jest jałowym, przejrzystym, lepkosprężystym żelem. Aktywnym składnikiem są usieciowane cząsteczki hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego. Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników ludzkiej tkanki łącznej oraz tkanek nabłonkowych i mezotelialnych. Proces usieciowania sprawia, że kwas hialuronianowy staje się bardziej lepki i dłużej się utrzymuje. W związku z tym, HyaRegen® Gel  ma zwiększoną lepkość, dłużej się wchłania, może również zachować tę samą tolerancję i biozgodność z oryginalnymi polimerami.

Zastosowanie:

– wskazany do stosowania w jamie brzuszno-miedniczej po operacjach histeroskopowych (np. usuwanie mięśniaków, operacje jajowodów, endometrioza itp.)

– po porodach przez cesarskie cięcie, celem zapobiegania powstawania zrostów

– po operacjach laparoskopowych lub otwartych jako bariera zapobiegająca lub zmniejszająca ilość tworzących się zrostów.

Zalety:

– Tydzień lub dwa tygodnie po aplikacji produktu, żel HyaRegen® Gel jest prawie całkowicie wchłonięty, bez względu na obszar bądź tkankę na jakiej został on zastosowany.

– Preparat jest w pełni absorbowany nie więcej niż do 30 dni.

– Dzięki lepkości produktu, żel HyaRegen® Gel zostaje w miejscu aplikacji i zapobiega zrostom, oddzielając powierzchnie błon śluzowych, działając jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia.