Laryngologia

PureRegen Gel Otol

PureRegen® Gel Otol jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego, stosowanym jako opatrunek douszny lub stent u pacjentów po zabiegu chirurgicznym przewodu słuchowego ucha środkowego i zewnętrznego. Opatrunek ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. PureRegen® Gel Otol jest absorbowany w miejscu aplikacji w drodze naturalnej eliminacji.

Zastosowanie:

– do stosowania u pacjentów po zabiegu chirurgicznym przewodu słuchowego ucha środkowego i zewnętrznego jako opatrunek wypełniający przestrzeń,

– Preparat jest wskazany do stosowania w uchu środkowym w następstwie plastyki kanału słuchowego, myringoplastyki, tympanoplastyki, zabiegu chirurgicznego strzemiączka i wyrostka sutkowatego.

– przeznaczony do zapobiegania zrostom,

– oddzielania powierzchni błon śluzowych,

– wspomagający kontrolę minimalnych krwawień pooperacyjnych

– działający jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia.

Zalety:

– regeneracja powierzchni błony śluzowej,

– wspomaganie kontroli minimalnych krwawień pooperacyjnych,

– działa jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,

– przeciwdziałanie powstawaniu zrostów pooperacyjnym,

– zmniejsza dyskomfort pooperacyjny pacjenta, zmniejszając ból.

PureRegen Gel Sinus

PureRegen® Gel Sinus jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego, stosowanym jako opatrunek do nosa i zatok lub stent u pacjentów po zabiegu chirurgicznym nosa i zatok. Opatrunek ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. PureRegen® Gel Sinus jest wchłaniany w miejscu aplikacji w drodze naturalnej eliminacji; może zostać usunięty z miejsca wcześniej, według uznania lekarza. 

Zastosowanie:

– po endoskopowej, czynnościowej operacji zatok przynosowych (FESS),

– po wycinaniu polipów,

– po zabiegu chirurgicznym nosa i zatok jako opatrunek wypełniający przestrzeń,

– przeznaczony do zapobiegania zrostom w jamie nosowej i zatokowej.

Zalety:

– regeneracja powierzchni błony śluzowej,

– wspomaganie kontroli minimalnych krwawień pooperacyjnych,

– działa jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,

– przeciwdziałanie powstawaniu zrostów pooperacyjnym,

– zmniejsza dyskomfort pooperacyjny pacjenta, zmniejszając ból.