Bariery Przeciwzrostowe

PureRegen® Gel Otol

PureRegen® Gel Otol jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego, stosowanym jako opatrunek douszny lub stent u pacjentów po zabiegu chirurgicznym przewodu słuchowego ucha środkowego i zewnętrznego. Opatrunek ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. PureRegen® Gel Otol jest absorbowany w miejscu aplikacji w drodze naturalnej eliminacji.


Zastosowanie:

 • Do stosowania u pacjentów po zabiegu chirurgicznym przewodu słuchowego ucha środkowego i zewnętrznego jako opatrunek wypełniający przestrzeń,
 • Preparat jest wskazany do stosowania w uchu środkowym w następstwie plastyki kanału słuchowego, myringoplastyki, tympanoplastyki, zabiegu chirurgicznego strzemiączka i wyrostka sutkowatego.
 • Przeznaczony do zapobiegania zrostom,
 • Oddzielania powierzchni błon śluzowych,
 • Wspomagający kontrolę minimalnych krwawień pooperacyjnych
 • Działający jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia.

Zalety:

 • Regeneracja powierzchni błony śluzowej,
 • Wspomaganie kontroli minimalnych krwawień pooperacyjnych,
 • Ziała jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,
 • Przeciwdziałanie powstawaniu zrostów pooperacyjnym,
 • Zmniejsza dyskomfort pooperacyjny pacjenta, zmniejszając ból.

PureRegen® Gel Sinus

PureRegen® Gel Sinus jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego, stosowanym jako opatrunek do nosa i zatok lub stent u pacjentów po zabiegu chirurgicznym nosa i zatok. Opatrunek ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. PureRegen® Gel Sinus jest wchłaniany w miejscu aplikacji w drodze naturalnej eliminacji; może zostać usunięty z miejsca wcześniej, według uznania lekarza. 

Zastosowanie:

 • Po endoskopowej, czynnościowej operacji zatok przynosowych (FESS),
 • Po wycinaniu polipów,
 • Po zabiegu chirurgicznym nosa i zatok jako opatrunek wypełniający przestrzeń,
 • Przeznaczony do zapobiegania zrostom w jamie nosowej i zatokowej.

Zalety:

 • Regeneracja powierzchni błony śluzowej,
 • Wspomaganie kontroli minimalnych krwawień pooperacyjnych,
 • Działa jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,
 • Przeciwdziałanie powstawaniu zrostów pooperacyjnym,
 • Zmniejsza dyskomfort pooperacyjny pacjenta, zmniejszając ból.

MateRegen® Gel

MateRegen® Gel jest jałowym, apirogennym, przejrzystym, lepkosprężystym, ulegającym rozkładowi cząsteczkowemu żelem, składającym się z usieciowanych cząsteczek hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego. Żel ten występuje w postaci napełnionych szklanych strzykawek z elastomerową nakładką, elastomerową końcówką tłoka i tłokiem z tworzywa sztucznego, i nie zawiera żadnych składników leczniczych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. MateRegen® Gel jest stosowany jako degradowalna i fragmentaryczna bariera adhezyjna w celu zapobiegania lub zmniejszenia ilości tworzących się zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze wewnątrzmacicznym.

Zastosowanie:

 • Wskazany do stosowania u pacjentów po chirurgii histeroskopowej jako bariera zapobiegająca lubzmniejszająca ilość tworzących się zrostów po zabiegach chirurgicznych w obszarze wewnątrzmacicznym,
 • Po zabiegach uwalniania zrostów wewnątrzmacicznych, aby zapobiec ich ponownemu wytworzeniu.

Zalety:

 • Wypełnia jamę wewnątrzmaciczną, po wykonanym zabiegu, utrzymując oddzielone od siebie powierzchnie błony śluzowej i działa jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia,
 • Ułatwia regenerację błony śluzowej.


HyaRegen® Gel

HyaRegen® Gel  jest jałowym, przejrzystym, lepkosprężystym żelem. Aktywnym składnikiem są usieciowane cząsteczki hialuronianu pochodzenia nieodzwierzęcego. Kwas hialuronowy jest jednym z głównych składników ludzkiej tkanki łącznej oraz tkanek nabłonkowych i mezotelialnych. Proces usieciowania sprawia, że kwas hialuronianowy staje się bardziej lepki i dłużej się utrzymuje. W związku z tym, HyaRegen® Gel  ma zwiększoną lepkość, dłużej się wchłania, może również zachować tę samą tolerancję i biozgodność z oryginalnymi polimerami.

Zastosowanie:

 • Wskazany do stosowania w jamie brzuszno-miedniczej po operacjach histeroskopowych (np. usuwanie mięśniaków, operacje jajowodów, endometrioza itp.)
 • Po porodach przez cesarskie cięcie, celem zapobiegania powstawania zrostów
 • Po operacjach laparoskopowych lub otwartych jako bariera zapobiegająca lub zmniejszająca ilość tworzących się zrostów.

Zalety:

 • Tydzień lub dwa tygodnie po aplikacji produktu, żel HyaRegen® Gel jest prawie całkowicie wchłonięty, bez względu na obszar bądź tkankę na jakiej został on zastosowany.
 • Preparat jest w pełni absorbowany nie więcej niż do 30 dni.
 • Dzięki lepkości produktu, żel HyaRegen® Gel zostaje w miejscu aplikacji i zapobiega zrostom, oddzielając powierzchnie błon śluzowych, działając jako środek ułatwiający naturalny proces gojenia.

-Powrót-